Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Zarząd

Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) członków.
Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Skład Zarządu:
dr Małgorzata Niestępska – Prezes Zarządu,
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Do jego kompetencji należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone dla innych organów Spółki.

pdfRegulamin Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Spółki dostępne są na stronie www.bip.umciechanow.pl w menu podmiotowym: Urząd Miasta Ciechanów – Oświadczenia z SJO Gminy Miejskiej Ciechanów.

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 21 czerwca 2019 o 10:07