pecciechanow.pl

bip.pecciechanow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Majątek

 

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2017 r. wynosił 49 712 751,70 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 36 540 447,60 zł,

– aktywa obrotowe – 13 172 304,10 zł

Kapitał własny: 32 505 026,46  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 17 207 725,24 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 7 372 784,11 zł

pdfBilans sporządzony na 31.12.2017

pdfRachunek zysków i strat  na 31.12.2017

 

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2016 r. wynosił 49 669 852,21 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 35 090 470,86 zł,

– aktywa obrotowe – 14 579 381,35 zł

Kapitał własny: 30 755 448,63  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 18 914 403,58 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 7 599 427,861 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

 

 

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2015 r. wynosił 42 432 932,27 zł,

w tym: – aktywa trwałe –  29 093 969,70zł,

– aktywa obrotowe – 13 338 962,57 zł

Kapitał własny: 29 026 915,70 zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 13 406 016,57 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 5 764 242,91 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

pdfRachunek zysków i strat sporzadzony na dzień 31.12.2015r.

 

 

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2014 r. wynosił 38 672 501,67 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 27 613 708,79 zł,

– aktywa obrotowe – 11 015 041,61 zł

Kapitał własny: 27 613 708,79 zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 11 058 792,88 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 4 620 465,25 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2014r.

 

 

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2013r. wynosił 34 267 309,67 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 23 425 323,51 zł, w tym: rzeczowe aktywa trwałe – 22 940 098,55 zł,

– aktywa obrotowe – 10 841 986,16 zł

Kapitał własny: 26 951 699,99 zł, w tym:  kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 7 315 609,68 zł, w tym zobowiążania krótkoterminowe – 5 038 775,67 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 32.12.2013r

 

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 16 maja 2018 o 10:32