Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Majątek

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił  114 093 850,80 zł,
w tym: – aktywa trwałe – 92 552 812,71 zł,
– aktywa obrotowe – 21 541 038,12 zł
Kapitał własny:  26 566 876,02  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 808 820,00 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  87 526 974,80 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe –  22 644 122,02 zł

___________________________________________________________________________________________________________

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił  74 526 418,59 zł,
w tym: – aktywa trwałe – 57 405 247,68 zł,
– aktywa obrotowe – 17 121 170,91 zł
Kapitał własny:  32 665 319,66  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 808 820,00 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  41 861 098,93 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe –  11 034 476,19zł

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2019 r. wynosił  51 395 660,57 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 40 917 035,13 zł,

– aktywa obrotowe – 10 478 625,44 zł

Kapitał własny:  32 642 958,42  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 710 770,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  18 752 702,15 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe –  8 802 868,67 zł

pdfBilans na 31.12.2019.

pdfRachunek zysków i strat na 31.12.2019.

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2018 r. wynosił 47 730 461,32 zł,

w tym: – aktywa trwałe –  36 770 162,58 zł,

– aktywa obrotowe – 10 960 298,74 zł

Kapitał własny:  31 742 104,34  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  15 988 356,98 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe –  7 583 047,04 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.

pdfRachunek zysków i strat na 31.12.2018r.

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2017 r. wynosił  49 712 751,70 zł,

w tym: – aktywa trwałe -36 540 447,60 zł,

– aktywa obrotowe – 13 172 304,10 zł

Kapitał własny:  32 505 026,46  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:  17 207 725,24 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe –  7 372 784,11 zł

pdfBilans sporządzony na 31.12.2017

pdfRachunek zysków i strat  na 31.12.2017

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2016 r. wynosił 49 669 852,21 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 35 090 470,86 zł,

– aktywa obrotowe – 14 579 381,35 zł

Kapitał własny: 30 755 448,63  zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 18 914 403,58 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 7 599 427,861 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2015 r. wynosił 42 432 932,27 zł,

w tym: – aktywa trwałe –  29 093 969,70zł,

– aktywa obrotowe – 13 338 962,57 zł

Kapitał własny: 29 026 915,70 zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 13 406 016,57 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 5 764 242,91 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015r.

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2014 r. wynosił 38 672 501,67 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 27 613 708,79 zł,

– aktywa obrotowe – 11 015 041,61 zł

Kapitał własny: 27 613 708,79 zł, w tym: kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 11 058 792,88 zł,  w tym zobowiązania krótkoterminowe – 4 620 465,25 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2014r.

Majątek Spółki wg stanu na 31.12.2013r. wynosił 34 267 309,67 zł,

w tym: – aktywa trwałe – 23 425 323,51 zł, w tym: rzeczowe aktywa trwałe – 22 940 098,55 zł,

– aktywa obrotowe – 10 841 986,16 zł

Kapitał własny: 26 951 699,99 zł, w tym:  kapitał zakładowy – 10 607 420,00 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 7 315 609,68 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe – 5 038 775,67 zł

pdfBilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.

pdfRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 32.12.2013r

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 27 czerwca 2023 o 13:43