Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 782).

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w Spółce : iodo@elektrocieplowniaciechanow.pl

pdfustawa o dostępie do informacji publicznej

pdfWniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 14 sierpnia 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2024 o 11:34