Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

pecciechanow.pl

bip.pecciechanow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Rekrutacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poszukuje pracowników na stanowiska:

 1. Operator urządzeń stacji przygotowania wody / laborant

Opis stanowiska:

Obowiązki kandydata na stanowisko:

 • Pobór próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wody i ścieków według ustalonych metod badawczych zgodnie z wymaganiami prawnymi i obowiązującymi normami.
 • Pobór próbek, przygotowanie do badań i analiza paliw stałych zgodnie
  z obowiązującymi normami;
 • Nadzór nad procesem uzdatniania wody z wykorzystaniem technologii odwróconej osmozy
  i elektrodejonizacji. Utrzymanie zdolności urządzeń i instalacji SUW do produkcji wody
  o wymaganej jakości, w sposób ciągły i niezawodny, po spełnieniu wymagań ochrony środowiska, bezpieczeństwa obsługi oraz przy zachowaniu obowiązujących standardów;

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • znajomość norm i przepisów w zakresie analizy laboratoryjnej wody, ścieków
  i paliw stałych;
 • doświadczenie w pracy z aparaturą i urządzeniami laboratoryjnymi;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • zdolności analityczne, samodzielność i umiejętność rozwiazywania problemów;
 • mile widziane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analiz laboratoryjnych wody, ścieków i paliw stałych;
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dobra organizacja pracy, myślenie interdyscyplinarne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do szkoleń;
 • system premiowy adekwatny do posiadanych umiejętności i zaangażowania;
 • dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów;
 • świadczenia socjalne z ZFŚS;
 • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego;
 • dodatek stażowy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • pracę w miłej atmosferze.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przysyłać do dnia 26 maja 2023 r. na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy i jednocześnie informujemy, że PEC Ciechanów Spotka z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Ciechanów Spotka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami z dn. 24.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.)”.

2. Administrator systemów informatycznych

Opis stanowiska:

 • Utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania systemów,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem zarządzanych systemów, sieci komputerowych,
 • Administracja systemami Windows Server,
 • Administracja systemem wirtualizacji Vmware Esxi/Vcenter, Proxmox,
 • Administracja konsolą systemu antywirusowego,
 • Zarządzanie obiektami Active Directory,
 • Zarządzanie Bazami danych,
 • Zarządzanie systemem kopii zapasowych,
 • Zarządzanie systemem ERP i oprogramowaniami klasy SCADA,
 • Wsparcie i rozwój monitorowania systemów przemysłowych,
 • Administracja systemami informatycznymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji,
 • Administracja systemami informatycznymi infrastruktury krytycznej,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej zarządzanych systemów.

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenie  średnie/wyższe kierunkowe
 • Min. 3 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość środowiska wirtualizacyjnego Vmware/Vcenter (HA, backup, podstawowe mechanizmy sieciowe) oraz Proxmox,
 • Swobodnego poruszanie się w środowiskach opartych na architekturze Linux,QNX,
 • Dobra znajomość rozwiązań serwerowych z rodziny Microsoft Windows Server (2019/2022) – Administracja, kopie zapasowe, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie usługami sieciowymi (DNS, DHCP, NPS, Serwer terminali),
 • Dobra znajomości technologii Active Directory i usług domenowych. (Zarządzanie użytkownikami i grupami, polityki GPO),
 • Znajomość środowiska baz danych takich jak Oracle, SQL, MySQL,
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, oraz zabezpieczeniami infrastruktury krytycznej,
 • Dobra znajomość centralnie zarządzanych rozwiązań antywirusowych, sprzętowych zabezpieczeń typu Firewall,
 • Doświadczenie przy pracy z systemami zarządzania procesami produkcji SCADA,
 • Podstawowa znajomość języków programowania takich jak C, Java, HTML, SQL,
 • Wiedza z zakresu obsługi i programowania sterowników PLC, modemów GSM,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do szkoleń,
 • system premiowy adekwatny do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
 • dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów,
 • świadczenia socjalne z ZFŚS,
 • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego,
 • dodatek stażowy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przysyłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy i jednocześnie informujemy, że PEC Ciechanów Spotka z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Ciechanów Spotka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami z dn. 24.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.)”.

3. Elektroenergetyk w pionie produkcji (utrzymania ruchu)

Opis stanowiska:

 • Dokonywanie rutynowych obchodów i diagnozowanie , usuwanie awarii systemów sterowania i pomiarów specjalnych,
 • Dbałość o stan urządzeń będących w ruchu i pozostających w rezerwie ruchowej,
 • Wprowadzanie modyfikacji w programach systemów sterowania,
 • Lokalizacja i usuwanie usterek ruchowych w układach elektrycznych maszyn i urządzeń,
 • Wykonywanie przeglądów okresowych/remontowych układów sterowania  i instalacji elektrycznych,
 • Wykonywanie pomiarów kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Wykonywanie pomiarów ochrony p.porażeniowej i odgromowej,
 • Montaże i uruchomienia instalacji i układów elektrycznych,
 • Udział w tworzeniu dokumentacji pomiarowej i eksploatacyjnej.

Od kandydata oczekujemy:

 • zdolności analityczne, samodzielność i umiejętność rozwiazywania złożonych technicznych problemów,
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o profilu elektrycznym,
 • mile widziane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z obszaru energetyki
 • świadectwo kwalifikacyjne E gr I   do 1kV  , mile widziane  do 15kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną (schematy elektryczne, DTR, instrukcje, itp)
 • doświadczenie w pracy z aparaturą zabezpieczeniową urządzeń (zabezpieczenie generatorów, transformatorów, silników elektrycznych, itd) ,
 • znajomość układów zasilania i sterowania układem falownikowym,
 • znajomość zagadnień związanych z branżą energetyczną,
 • znajomość urządzeń oraz procesów technologicznych w energetyce,
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dobra organizacja pracy, myślenie interdyscyplinarne,
 • doświadczenie z pracą w systemach typu ERP, SCADA,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do szkoleń,
  • system premiowy adekwatny do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
  • dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów,
  • świadczenia socjalne z ZFŚS,
  • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego,
  • dodatek stażowy,
  • nagrody jubileuszowe,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • pracę w miłej atmosferze.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przysyłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy i jednocześnie informujemy, że PEC Ciechanów Spotka z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Ciechanów Spotka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami z dn. 24.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.)”.

4. Automatyk przemysłowy

Opis stanowiska:

 • sprawowanie nadzoru nad istniejącą infrastrukturą z zakresu automatyzacji, regulacji i wizualizacji
 • procesów związanych z produkcją oraz dystrybucją energii cieplnej,
  rozbudowa, modernizacja i bieżąca konserwacja systemów sterowania oraz systemów wizualizacji związanych z procesami produkcji i dystrybucji energii cieplnej
 • wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych oraz modernizacji maszyn i urządzeń pod kątem automatyki,
 • prowadzenie przeglądów urządzeń, w zakresie automatyki przemysłowej i wyciąganie z nich wniosków,
 • udział w utrzymaniu układów pomiarowych, sterowania i wizualizacji, ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz układów technologicznych w pełnej sprawności,
 • współpraca przy planowaniu remontów, konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń i układów AKPiA,
 • kontrola i wymiana urządzeń zabezpieczających, blokad i układów bezpieczeństwa urządzeń sterowniczych – sprawdzanie poprawności ich działania,
 • Udział w tworzeniu dokumentacji pomiarowej i eksploatacyjnej.

Od kandydata oczekujemy:

 • zdolności analityczne, samodzielność i umiejętność rozwiazywania złożonych technicznych problemów,
 • wykształcenie min. średnie techniczne – kierunkowe,
 • świadectwo kwalifikacji do 1 kV (eksploatacja, dozór),
 • doświadczenie: co najmniej 3 lata na podobnym stanowisku,
 • umiejętność programowania urządzeń sterowniczych,
 • znajomość sterowników i regulatorów stosowanych w procesach przemysłowych – znajomość systemów wizualizacji procesów wytwarzania i dystrybucji typu SCADA,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do szkoleń,
 • system premiowy adekwatny do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
 • dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów,
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego,
 • dodatek stażowy,
 • nagrody jubileuszowe,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przysyłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie

Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy i jednocześnie informujemy, że PEC Ciechanów Spotka z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PEC Ciechanów Spotka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami z dn. 24.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.)

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 6 lipca 2017

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 17 maja 2023 o 10:10