Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Rekrutacja

Elektrociepłownia Ciechanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poszukuje kandydata na stanowisko:

Elektroenergetyk w pionie produkcji (utrzymania ruchu)

Opis stanowiska:

 • Dokonywanie rutynowych obchodów i diagnozowanie , usuwanie awarii systemów   sterowania i pomiarów specjalnych,
 • Dbałość o stan urządzeń będących w ruchu i pozostających w rezerwie ruchowej,
 • Wprowadzanie modyfikacji w programach systemów sterowania,
 • Lokalizacja i usuwanie usterek ruchowych w układach elektrycznych maszyn i urządzeń,
 • Wykonywanie przeglądów okresowych/remontowych układów sterowania  i instalacji elektrycznych,
 • Wykonywanie pomiarów kontrolnych urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Wykonywanie pomiarów ochrony p.porażeniowej i odgromowej,
 • Montaże i uruchomienia instalacji i układów elektrycznych,
 • Udział w tworzeniu dokumentacji pomiarowej i eksploatacyjnej.

Od kandydata oczekujemy:

 • zdolności analityczne, samodzielność i umiejętność rozwiazywania złożonych technicznych problemów,
 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o profilu elektrycznym,
 • mile widziane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z obszaru energetyki
 • świadectwo kwalifikacyjne E gr I   do 1kV  , mile widziane  do 15kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną (schematy elektryczne, DTR, instrukcje, itp)
 • doświadczenie w pracy z aparaturą zabezpieczeniową urządzeń (zabezpieczenie generatorów, transformatorów, silników elektrycznych, itd) ,
 • znajomość układów zasilania i sterowania układem falownikowym,
 • znajomość zagadnień związanych z branżą energetyczną,
 • znajomość urządzeń oraz procesów technologicznych w energetyce,
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność, dobra organizacja pracy, myślenie interdyscyplinarne,
 • doświadczenie z pracą w systemach typu ERP, SCADA,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracy,
  • możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do szkoleń,
  • system premiowy adekwatny do posiadanych umiejętności i zaangażowania,
  • dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów,
  • świadczenia socjalne z ZFŚS,
  • możliwość skorzystania z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego,
  • dodatek stażowy,
  • nagrody jubileuszowe,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • pracę w miłej atmosferze.

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przysyłać do dnia 14 czerwca 2024 r. na adres:Elektrociepłownia  Ciechanów

Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

e-mail: biuro@elektrocieplowniaciechanow.pl;   i.grabinska@elektrocieplowniaciechanow.pl

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy i jednocześnie informujemy, że Elektrociepłownia Ciechanów Spotka z o.o. zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elektrociepłownie Ciechanów  Spółka z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami z dn. 24.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.)”.

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 6 lipca 2017

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 23 maja 2024 o 12:48