Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat Zarządu Spółki ( I piętro, pokój nr 102) w siedzibie Spółki przy ul. Tysiąclecia 18 przyjmuje sprawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 23 672 33 58,

fax: 23 672 21 60,

e-mail: biuro@lektrocieplowniaciechanow.pl

Korespondencja wpływająca za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio od interesantów rejestrowana jest w dzienniku podawczym (korespondencyjnym) oraz w spisach spraw dołączonych do teczek aktowych (tematycznych) prowadzonych zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwiania spraw.

Biuro Obsługi Klienta
BOK – Przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

Pracownicy Działu  Specjalisty ds. rozwoju systemu ciepłowniczego (parter, pokój 3) tel. 661 461 489,  661 458 104, przyjmując przyszłych (potencjalnych) odbiorców ciepła:

–         Udzielają niezbędnych informacji dotyczących warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej i obowiązującej taryfie dla ciepła,

–         Pomagają wypełnić wniosek konieczny do określenia warunków przyłączenia budynku lub węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej,

–         Doradzają w sprawie wyboru grupy taryfowej, instalacji oraz optymalnej mocy cieplnej

–         Wydają techniczne warunki przyłączenia budynku lub węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej,

–         Przygotowują projekt umowy przyłączeniowej.

Pracownicy Działu Dystrybucji Ciepła (parter, pokój 1 i 2) tel. 23 672 44 00, 661 469 334, przyjmując odbiorców ciepła:

–         Udzielają niezbędnych informacji na temat warunków sprzedaży ciepła i obowiązującej taryfy,

–         Przygotowują projekt umowy dostawy/sprzedaży ciepła i udzielają wyjaśnień,

–         Udostępniają tabelę regulacyjną sieci ciepłowniczej,

–         Przyjmują wnioski o rozpoczęciu lub wstrzymaniu dostarczania ciepła do ogrzewania budynku oraz zmianie zamawianej mocy cieplnej,

–         Doradzają, jak racjonalnie zużywać ciepło zapewniając przy tym komfort cieplny,

–         Rozpatrują reklamacje, zgłoszenia, w tym o uszkodzeniu ciepłomierza,

–         Zawiadamiają, kiedy i gdzie będą wykonywane prace konserwacyjne skutkujące przerwami w dostawie ciepła.

Pogotowie Ciepłownicze: 23 672 27 32  przyjmuje zgłoszenia w sprawach:

–         Przerwy bądź zakłócenia w ciągłym dostarczaniu ciepła lub ciepłej wody użytkowej do obiektów,

–         Pogorszenia parametrów czynnika grzewczego,

–         Zaobserwowanej awarii sieci ciepłowniczej,

–         Przerwy w dostarczaniu ciepła z lokalnej kotłowni gazowej.

Każde zgłoszenie od Klienta rejestrowane jest przez pracownika Działu Dystrybucji Ciepła i Obsługi Klienta.

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2024 o 11:37