Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Tryb działania

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Celem działalności Spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarki i osób fizycznych na terenie miasta Ciechanów.
Czas działania Spółki nie jest ograniczony.
Podstawowa działalność Spółki jest koncesjonowana.

Posiadane koncesje:

 • Koncesja na  wytwarzanie  ciepła  –  Decyzja  Prezesa  Urzędu  Regulacji   Energetyki Nr WCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku
  Zmiany:
  Decyzja Nr WCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.

Decyzja Nr WCC/34/347/U/1/98/MS z 22 maja 2018 r.

Decyzja Nr WCC/34/347/U/1/98/MS z 14 lutego 2023 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

 • Koncesja na  przesyłanie  i  dystrybucję  ciepła –  Decyzja  Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku
  Zmiany:

Decyzja Nr PCC/3417/247/4/1/99 z 12 kwietnia 1999r.
Decyzja Nr PCC/34/S/247/U/3/99 z dnia 19 stycznia 2000 r.
Decyzja Nr PCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r. 

 • Koncesja  na   obrót   ciepłem   –   Decyzja   Prezesa    Urzędu    Regulacji   Energetyki

Nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW z dnia 20 grudnia 2010 roku

Koncesja obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

 • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r.
  Zmiany:

Decyzja Nr OŁO.4111.72.2019.MGG z dnia 5 grudnia 2019 r. ( zmiana w zakresie mocy elektrycznej)

Decyzja Nr OŁO.4111.497.2021.MWi z dnia 12 września 2022 r. (uruchomienie kogeneracji 0,999 MWe)

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.

 • Koncesja na  wytwarzanie  ciepła – Decyzja Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 15 grudnia 2023 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

 • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 15 grudnia 2023 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2040 r.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła systemowego pobierz

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 20 grudnia 2023 o 8:38