Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z.
  1. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z.
  2. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z.
  3. Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z.
  4. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z.
  5. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z.
  6. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z.
  7. Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z.
  8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z.
  9. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z.
  10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z.
  11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z.
  12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z.
  13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z
  14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z.
  15. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z.
  16. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z.
  17. Sprzedaż  hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z.
  18. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z.
  19. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z.
  20. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z.
  21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.
  22. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z.
  23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z.
  24. Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.
  25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.”

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował:

Data ostatniej modyfikacji: 6 października 2016 o 10:31