Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Instrukcja korzystania z BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Menu
Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów.

Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy odpowiedniej kategorii, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni i zmienia się tło nazwy kategorii.
Aby przejść do wskazywanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Logo BIP
W prawym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

Logo PEC Ciechanów Sp. z o.o.

W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. z adresem strony głównej www. Spółki. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

 

Linki

Poniżej menu po lewej stronie znajdują się linki do stron:

– Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

– Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. www.pecciechanow.pl

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował:

Data ostatniej modyfikacji: 2 marca 2015 o 14:17