Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

elektrocieplowniaciechanow.pl

www.elektrocieplowniaciechanow.pl/bip

Biuletyn Informacji Publicznej ELEKTROCIEPŁOWNIA Ciechanów Sp. z o.o.

Kontrole

2016.06.22 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowiew zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i in. chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2015.11.06 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie delegatura w Ciechanowie  – w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2015.02.03 – 2015.02.06 – Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – w zakresie zgodnym z upoważnieniem

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2014.11.06 – 2014.12.06 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie –  w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2014.10.06 – Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i in. chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2014.03.11 – 2014.03.14 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2013.12.17 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż.; rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2013.12.09 – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie – w zakresie stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2013.10.21 – 2013.10.31 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania standardów emisyjnych.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2012.12.05 – 2012.12.12 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania pozwolenia zintegrowanego.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2012.09.03 – 2012.09.14 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Inspektorat w Ciechanowie Wydział Kontroli Płatników Składek – w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu; terminowości i prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2012.02.13 – Państwowa Agencja Atomistyki – w zakresie stanu ochrony radiologicznej na terenie ciepłowni.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2011.11.25 – 2011.11.28 – Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania przepisów bhp.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2011.03.07, 2011.02.22, 2011.02.21, 2011.02.17 – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania przepisów art. 62 prawa budowlanego w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli obiektów.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2011.01.24 – Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie – w zakresie spełniania przez Użytkownika bocznicy kolejowej obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2010.12.15 – 2010.12.30 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2010.07.08 – 2010.07.09 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie – w zakresie kontroli warunków pracy.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2009.12.11 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

2009.01.05 – 2009.01.14 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Inspektorat w Ciechanowie Wydział Kontroli Płatników Składek – w zakresie prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu; terminowości i prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawiania zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja z kontroli dostępna w siedzibie Spółki.

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 24 lipca 2014

Ostatnio modyfikował:

Data ostatniej modyfikacji: 6 października 2016 o 10:25