Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

pecciechanow.pl

bip.pecciechanow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Status prawny

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o. o. jest spółką prawa handlowego posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie:

1) przepisów Kodeksu spółek handlowych,
2) Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
3) Ustawy o gospodarce komunalnej,
4) Aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) innych obowiązujących przepisów prawa.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Ciechanów na podstawie Uchwały nr 3/92 Zarządu Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 1992 r. W dniu 23 grudnia 1992 r. sporządzono akt przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którą zarejestrowano w dniu 27 stycznia 1993 r. w Rejestrze Handlowym dział B pod nr 439. Obecnie zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000134317.

Akt Notarialny – Umowa Spółki

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 20 maja 2022 o 10:06