Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

pecciechanow.pl

bip.pecciechanow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Tryb działania

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Celem działalności Spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarki i osób fizycznych na terenie miasta Ciechanów.
Czas działania Spółki nie jest ograniczony.
Podstawowa działalność Spółki jest koncesjonowana.

Posiadane koncesje:
Koncesja na wytwarzanie ciepła – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr WCC/34?247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998r.
Zmiany:
Decyzja Nr WCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.
Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr PCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku
Zmiany:
Decyzja Nr PCC/34/S/247/U/3/99 z dnia 19 stycznia 2000 roku
Decyzja Nr PCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 roku
Koncesja na obrót ciepłem – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW z dnia 20 grudnia 2010 roku
Powyższe koncesje obowiązują do 31 grudnia 2025 r.
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r.
Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 28 lutego 2018 o 10:25