Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup pomp obiegowych c.o. i c.w.u.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Zakup przepustnic w 2018 roku dla PEC w Ciechanowie
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją-Kruk”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Dostawa kompaktowego węzła cieplnego zgodnie z załączoną dokumentacją"-NOVDOM
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Nadzór nad pracami związanymi z organizacją placu budowy realizowanymi w ramach inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanych z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Sikorskiego w Ciechanowie.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i węzłów cieplnych związanych z dezagregacją grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86MWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Transport miału węglowego do PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2020r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Usługa ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. zo.o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowane ( do aukcji URE oraz NFOŚiGW) i projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej około 1 MW"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Wykonanie usług brukarskich po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta w roku 2020.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup - dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2020 r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup energii elektrycznej na rok 2021"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -"Zakup w 2020 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki i trzech samochodów dostawczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE" (Biomasa)
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Sukcesywna obsługa sprzętowa realizowanych w roku 2020 przez Dział Inwestycji zadań związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta oraz dostawa piasku przesianego 0-2mm.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Sukcesywne odtworzenie nawierzchni bitumicznych po robotach sieciowych związanych z budową sieci i przyłączy ciepłowniczych.”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -„Wykonanie usługi serwisowej, przeglądów i czynności pogwarancyjnych w tym remontów pośrednich kompletnej elektrociepłowni w okresie po 2 roku eksploatacji na okres kolejnych 3 lat tj: do przebiegu do 40000mth”
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -Remont wykładziny bazaltowej w odpylaczach cyklonowych kotłów wodnych i parowych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym -Wznowienie postępowania "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86MWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w PEC"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Montaż węzłów dezagregacja"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN350 w ul. Sikorskiego "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na dostawę 5 kpl. materiałów preizolowanych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni olejowo-gazowej w budynku przy ul. Witosa 3 w Ciechanów
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na zadanie pt: "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na zakup przepustnic
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa materiałów preizolowanych wg. załączonych schematów montażowych i specyfikacji materiałowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych w ilości 30000 litrów rocznie loco Stacja Paliw PEC w Ciechanowie Sp.z o.o.,ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. Jednorazowa dostawa w ilości 1000-2500 litrów. Tankowani
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa paliwa (biomasa) w okresie od 2022r. do 2023 rok"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (elektrofiltr)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2. (filtry workowe)"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci, przyłączy i komory ciepłowniczej związanycli z przebudową sieci ciepłowniczej w ul. Robotniczej w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Wykonywanie usługi ochrony mienia, przewozu wartości pieniężnych oraz patrolu interwencyjnego w PEC Ciechanów Sp. z o.o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa i uruchomienie napędów elektrycznych na istniejącej armaturze w komorze ciepłowniczej S3 "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa i uruchomienie przepływomierzy ultradzwiękowych wybranych komór ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Koordynacja i nadzór inwestorski w branży budowlanej nad realizacją przedsiewzięcia inwestycyjnego..."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Montaż 4 kompaktowych węzłów cieplnych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Prace budowlane w pomieszczeniach 4 węzłów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy stacjonarnymi urządzeniami tj. modemami GPRS Zamawiającego, a posiadanym przez Zamawiającego serwerem z systemem informatycznym OCS"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie i dostawa kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych w 2017r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie izolacji termicznej 20szt. punktów stałych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji wyładowarki wagonów WW-205""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup energii elektrycznej dla PEC Ciechanów w 2017 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup energii elektrycznej w II półroczu 2017r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup przepustnic o potrójnym mimośrodzie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup- dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2017 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K13/2i S3"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:" Dostawa kompaktowego węzła cieplnego III etap-ul Orylska 9, Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:" Wodomierze do pomiaru uzupełnianego nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektrowym - Prace remontowe oraz roboty dekarskie na budynkach na bazie PEC przy ul. Tysiąclecia 18
Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa o źródło rozproszone na sieci o mocy całkowitej do 6 MWt w dwóch wybranych lokalizacjach.
Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa, polegającej na budowie odnawialnego źródła energii, zwanego dalej OZE - ekologicznej kotłowni opalanej biomasą o mocy do 5 MWt.
PEC w Ciechanowie informuje o aktualizacji załącznika nr 9 do SIWZ "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
PEC zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.
Przedłużony terminu składania ofert na postępowanie przetargowe "Wykonanie i dostawa kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych 2016r"
Przedłużony terminu składania ofert na postępowanie przetargowe "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
Ubezpieczenie OC, NNW i AC pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn na rok 2017
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie Negocjacji na „Zakup w 2020 roku oleju napędowego do magazynu paliw w siedzibie Spółki i trzech samochodów dostawczych”. Nr sprawy 02.1/2020.
Wykonywanie usług ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC w Ciechanowie
Wykonywanie usługi ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC Ciechanów Sp.z o.o.
Zakup samochodów dostawczych w 2016r
Zapytanie o cenę - Wykonanie dokumentacji projektowej komór S3 i K13-2
Zapytanie o cenę - roboty budowlane
Zapytanie o cenę "Kogeneracja w PEC w Ciechanowie"
Zapytanie o cenę: Dostawa, montaż i uruchumienie agregatu sprężarkowego
Zapytanie ofertowe - dostawa 4 kpl. materiałów preizolowanych
Zapytanie ofertowe-" Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych i tankowanie benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego w Stacji Wykonawcy"
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. z.o.o w Ciechanowie polegająca na ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację instalację odpylania
Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K10,K13.
Zmiana II SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana III SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana IV SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana SIWZ pkt.17.3 dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana terminu składania ofert z 2.11.2016r na 10.11.2016r do godziny 15:00 na postępownia...
Zmiana terminu składania ofert z 30.10.2016r na 2.11.2016r do godziny 15:00 na postępownia...
Zmiana V SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"