Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć sobie nawet 53 tys. zł. w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenia dokonać można w wartości 23% wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej, w tym komu przysługuje, jak długo można z niej korzystać czy na co można ponosić wydatki znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/

Ulga termomodernizacyjna jest uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach programu „Czyste powietrze” zachęcających do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

PCertyfikat.jpgrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie  otrzymało ważne wyróżnienie tj. certyfikat PreQurs  zaświadczające o redukcji emisji dla całego systemu ciepłowniczego wydawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie.  Zaświadcza on, że dostarczane przez PEC Ciechanów ciepło pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w mieście. Ogrzewanie budynków ciepłem systemowym  jest najlepszym sposobem na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.

 Instytut opracował metodę pozwalającą oceniać jakość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Posiada on własny, wypracowany proces opiniowania oraz związane z nim certyfikaty, które w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi, ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem, wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową. Takie certyfikaty przyznawane są firmom dostarczającym ciepło systemowe, jak i budynkom. I tak, w zależności od tego, ile razy zmniejszono emisję w danym obiekcie, otrzyma on tzw. klasę redukcji: od H (najniższa) do A z czterema podklasami (A, A+, A++, A+++)

.. Otrzymany przez PEC Certyfikat redukcji niskiej emisji potwierdza, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Ciechanowie. Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu NO SMOG.jpgpochodzącemu z PEC Ciechanów  klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu przez ciepło systemowe.  

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, gdyż w zasadzie nie potrzebują one komina. Budynki takie można oznakować symbolem „NO SMOG”, gdyż zgodnie z systemem certyfikacji ICEB przyznaje się im klasę A z oznaczeniem „NE” (Nie Emituję lub też No Emission). Deweloperzy i inwestorzy, wybierając ogrzewanie budynku ciepłem systemowym od PEC Ciechanów, będą mogli podkreślać, że są one ekologiczne, bo ogrzewane są czystym ciepłem. Budynki przyłączone do naszej sieci maja prawo do certyfikacji i wykorzystywania certyfikatu oraz oznaczenia „no smog”. PEC Ciechanów będzie oznaczać w ten sposób wszystkie nowe budynki ogrzewane ciepłem systemowym oraz obiekty użyteczności publicznej.

Legenda do certyfikatu:

Bez tytułu.jpg

logo_nfosigw.jpgW dniu 15.10.2018r.  została podpisana umowa na dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 3 836 766,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.” 

Został już wyłoniony Wykonawca , trwają prace projektowe.Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2019r.

 

20181023_105103.jpg

PEC będzie bardziej ekologiczny 

W najbliższym czasie będą realizowane proekologiczne inwestycje na które otrzymaliśmy następujące dofinansowania :

Zadanie nr.1.logo_nfosigw.jpg

PEC w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW na modernizację kotła wodnego WR 25 nr.3 na WR 12-M wraz z instalacją odpylania.

W dniu 17.09.2018r.  Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 3 836 766,00 zł na przedsięwzięcie po nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.”  Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dofinansowanie . Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2019r.

Zadanie nr.2.wfos.jpg

PEC w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego miasta Ciechanowa etap III.

Zarząd WFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 374.885,80 na przedsięwzięcie po nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego  miasta Ciechanowa – etap III”  Jest to  działanie z programu z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. W ramach tego zadania kontynuowany  jest program dezagregacji oraz poprawa efektywności hydraulicznej i energetycznej wybranych węzłów grupowych oraz wymiana armatury odcinającej na magistrali ciepłowniczej ze zdalnym sterowaniem. Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dofinansowanie . Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2018r.

Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy kotłowni gazowej awaryjno-szczytowej z lokalizacją przy ul. Witosa z terminem realizacji do końca III kwartału 2019r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że  od dnia 27 sierpnia od godz. 8oo do dnia 31 sierpnia do godz. 20oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców począwszy od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w stronę rzeki i prawobrzeżnej części miasta.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Podczas prac nastąpi zrzut do kanalizacji deszczowej  wody sieciowej o zabarwieniu zielonym. Woda ta może pojawić się w rzece,  w okolicach kładki. Barwnik zielony jest obojętny dla środowiska.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę.

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Inwestycja pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotła WR-25 nr 2” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 5.201.600 zł jest w fazie rozliczenia końcowego. Kocioł został przekazany do eksploatacji w dniu 30.01.2017 r. i zgodnie z umową osiągnął zakładany efekt ekologiczny. Inwestycja przyniosła  wymierne korzyści  dla naszej firmy jak również dla środowiska naturalnego, w postaci niższej emisji zanieczyszczeń. Zespół zmodernizowanych kotłów WR-25M nr 1 i WR-25M nr 2 zużył o 7,34% węgla mniej niż w zakładanym roku bazowym 2014. Mniejsza ilość spalonego węgla, to mniejsza emisja do atmosfery dwutlenku węgla, pyłów itd.