Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Kogeneracja w PEC Ciechanów

SIWZ - Kogeneracja

Załączniki - Kogeneracja

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 02.10.2019 r.

Zamawiający wymaga zabudowania w obu lokalizacjach instalacji kondensacji na spalinach, w oparciu o dodatkowy wymiennik.

Aktualizacja SIWZ z Załącznikami - Ciechanów, dnia 20.09.2019 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie unieważnia postępowanie-"Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych zgodnie z załączoną dokumentacją"

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa węzłów w 2019r.

Zapytanie o cenę - Dostawa węzłów w 2019r.

Załączniki-Dostawa węzłów w 2019r

Uprzejmie informujemy, że właściwym wymiennikiem CO dla węzła WPUI przy ul. 17 Stycznia jest wymiennik zgodny z kartą doboru.

Przepraszamy za zaistniałą  pomyłkę.