Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Pierwszy rok realizacji projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki”  już za nami.

W 2021 roku w ramach działania 1.5  zrealizowaliśmy zadania związane z:

  • przebudową odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej w ul. Robotniczej na sieć preizolowaną

Wartość  zadania  netto wyniosła:  589 000,00 zł

W ramach realizacji inwestycji przebudowana została kanałowa sieć ciepłownicza o długości 554 m wraz z przyłączami.

  • likwidacją trzech węzłów grupowych wraz z przebudową istniejących przyłączy do budynków wykonanych w technologii kanałowej na przyłącza preizolowane  
  • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5
  • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17
  • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20

Łączna wartość zadań netto wyniosła:  2 938 700,00 zł

Wykonaliśmy  1 660,50 m  nowych odcinków sieci i przyłączy w technologii  rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy. Nowe przyłącze ciepłownicze wykonane zostało do każdego  budynku  wcześniej zasilanego ciepłem z węzła grupowego.

W każdym budynku objętym projektem zostały  przeprowadzone prace adaptacyjne w pomieszczeniach  rozdzielaczy przystosowując je do pełnienia nowej funkcji. Następnie zainstalowane  tam zostały  nowoczesne  kompaktowe węzły cieplne zaprojektowane indywidualnie dla potrzeb każdego z budynków.  Każdy nowy węzeł  cieplny wyposażony jest w układ automatyki i sterowania oraz regulację pogodową

Podjęte przez Spółkę działania mają na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle jak również poprawę bezpieczeństwa dostaw ciepła do Odbiorców. W ramach prac inwestycyjnych związanych z likwidacją węzłów grupowych  odbiorcy zyskali możliwość efektywnego gospodarowania ciepłem poprzez zastosowanie  indywidualnego sterowania wg. temperatury zewnętrznej ( sterowanie pogodowe) dedykowanego dla każdego z poszczególnych budynków. Dodatkowa korzyścią dla mieszkańców ww. budynków jest zmiana taryfy rozliczeniowej z Grupy Taryfowej A1 na Grupę Taryfową A2 co w efekcie finalnym przeniesie się na obniżenie rachunków za energie cieplną.

Przypomnijmy,  iż Spółka na realizację  zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto  została zawarta z NFOŚIGW umowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w formie pożyczki w wysokości 1 501 812,00zł netto stanowiących pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W 2022 roku kontynuujemy realizację Programu 1.5. Obecnie trwają postępowania przetargowe w których wyłonimy wykonawców kolejnych zadań tj. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Sikorskiego” oraz „Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”

W trakcie przygotowania są kolejne projekty i  postępowania przetargowe min. na wykonanie przebudowy zewnętrznych instalacji odbiorczych, przebudowy odcinka sieci w ul. Mleczarskiej oraz budowy odcinka sieci pomiędzy ul. Mazowiecką i Tysiąclecia.

O szczegółach naszych działań będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

1.jpg2.jpg

3.jpg

4.jpg