Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Wpływ cen paliwa oraz uprawnień do emisji CO2 na koszt energii cieplnej 1 GJ

wykres8

Wykres przedstawia zmiany podstawowych kosztów wytwarzania ciepła tj. jednostkowego kosztu  paliwa [w zł/GJ] oraz jednostkowego kosztu uprawnień do emisji CO2 [w zł/GJ] na przestrzeni lat 2014-2021 oraz prognozę na 2022 rok ( przy założeniu ceny uprawnienia do emisji CO2 na poziomie 70 EUR/tonę).

Wykresy poniżej przedstawiają udział poszczególnych nośników kosztów zmiennych  w koszcie wytwarzania  1GJ energii cieplnej z węgla w okresie lat 2018-2021 oraz prognozę na rok 2022 przy założeniu ceny uprawnień do emisji CO2 jw.

wykres3

Składniki kosztu wytwarzania 1 GJ energii cieplnej w 2018.

wykres4

Składniki kosztu wytwarzania 1 GJ energii cieplnej w 2019.

wykres5

Składniki kosztu wytwarzania 1 GJ energii cieplnej w 2020.

wkres6

Składniki kosztu wytwarzania 1 GJ energii cieplnej w 2021.

wykres7

Składniki kosztu wytwarzania 1 GJ energii cieplnej w 2022.

Z powyższy danych wynika,  iż czynnikiem który najbardziej determinuje wzrost cen energii cieplnej jest wzrost cen uprawnień do emisji CO2.