Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

PEC Ciechanów realizuje inwestycje w ramach działania 1.6.  Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Prace budowlane przebiegają planowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W dniu 07.09.2021 r. nastąpiło, długo wyczekiwane posadowienie kontenera z agregatem kogeneracyjnym 0,999MWe, na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej. Do końca września planowane jest zakończenie prac w obrębie ław i stóp fundamentowych elektrociepłowni biomasowej.

Biomasa    Fundamenty elektrociepłowni biomasowej.

 

 

Biomasa2

 Kontener z agregatem kogeneracyjnym