Wytwarzanie ciepła

  Źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa), eksploatowana od roku 1987, która wyposażona jest w stacjonarne urządzenia techniczne o mocy cieplnej 106,7 MW, w tym kotły przemysłowe:

  • wodne typ WR 25 – szt. 3 moc cieplna 29,075 MW -> 87,2 MW,
  • parowe typ OR 10 – szt. 3 moc cieplna 6,500 MW -> 19,5 MW wydajność pary 8-10 Mg/h

Ciepło wytwarzane jest z węgla kamiennego (miał węglowy).

Instalacja spalania paliw objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). W następstwie spalenia węgla kamiennego o zawartości energii pierwotnej = 756 TJ[1] emisja gazu cieplarnianego wynosi 66 718 tCO.

Znaczące zmniejszenie emisji CO2 można uzyskać głównie poprzez zredukowanie zużycia węgla.

Sukcesywnie ograniczamy zużycie paliwa poprzez inwestycje w poprawę sprawności źródeł oraz ciągły monitoring procesów wytwarzania, przesyłu i dostarczania ciepła.

 

 

[1] Raport roczny do KOBiZE na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych za rok 2014.

 

Przesył i dystrybucja

Inteligentny system nadzoru nad siecią ciepłowniczą „smart metering”.

 

schemat systemu OCSpop

 

 

 

 


 

  Wytworzone ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą o długości 56,503 km, w tym wg rodzaju i struktury na dzień 31 grudnia 2017 r.:

 

1)  Sieć parowa[2]  

                     2,023 km

             3,58 %

2)  Sieć wodna

                    54,480 km

           96,42 %

z tego przypada na:

   

a) sieć ciepłowniczą wysokoparametrową

                    40,887 km

           75,05 %

w tym:

   

-nadziemna

                      3,258 km

             7,97 %

-kanałowa

                     11,903 km

           29,11 %

-preizolowana

                    25,726 km

           62,92 %

b) sieć ciepłowniczą niskoparametrową

                    13,593 km

           24,95 %

w tym:

   

-kanałowa

                      6,170 km

           45,40 %

-preizolowana

                      7,423 km

           54,60 %

    

Układ sieci ciepłowniczej jest promieniowy - schemat.[2]  Sieć parowa na odcinku o długości 1 333 m wykorzystywana jest zastępczo, jako sieć wodna wysokoparametrowa. Odbiorca pary jest właścicielem przyłącza od węzła cieplnego do ciepłowni centralnej.