Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.5.5.2021.247.XIVzm2.ARy z dnia 15 kwietnia 2021 r. zatwierdził akt zmiany taryfy dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr DRE.WRC.4210.8.6.2020.247.XIV.ARy z dnia 22 czerwca 2020 r. a następnie zmienionej decyzją DRE.WRC.4210.23.8.2020.247.XIV.ARy z dnia 25 listopada 2020 r.

Zawiadamiamy, że nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 maja 2021 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 15 kwietnia 2021 r. Nr 103