Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane OZE Biomasa

SWZ BIOMASA

Jednolity europejski dokument zamówienia(ESPD)

Załączniki- OZE Biomasa

W odpowiedzi na liczne wnioski Wykonawców Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert i podtrzymuje termin pierwotny.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 49 200 000,00 zł brutto

Informacja z sesji otwarcia ofert - Biomasa - 22.03.2021r

Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A., ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków jest Liderem konsorcjum działającego w imieniu własnym oraz Partnerów konsorcjum:
Partner 1 - ARMANSKI Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Dobrzeńska 65, 45-920 Opole
Partner 2 - Energomontaż Zachód Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa

Informacja po wyborze najkorzystniejszej oferty OZE Biomasa