Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Biomasa

SIWZ -Biomasa

Załączniki do SIWZ

Załączniki do umowy

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 03.07.2020r. na 07.08.2020r. do godz. 13:00.

Informacja z sesji otwarcia ofert - Biomasa

Ustalenia po negocjacjach z oferentami

Informacja z negocjacji cenowych - BiomasaInformacja z negocjacji cenowych - Biomasa

Unieważnienie postępowania - Nr 11-2020 -SIWZ z dnia 24.04.2020r „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE” (Biomasa)