Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Podstawowym źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa konwencjonalnego), eksploatowana od roku 1987, która wyposażona jest w stacjonarne kotły przemysłowe.

Począwszy od 2018r produkujemy również  energię elektryczną za pomocą agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej  opartego o silnik gazowy o parametrach  wytwórczych moc elektryczna nominalna 530kWe i  mocy cieplnej 648kWt . Energia elektryczna produkowana jest na potrzeby własne lub oddawana do sieci elektroenergetycznej operatora Energa Operator natomiast  energia cieplna oddawana jest do sieci.

Charakterystyka i parametry zainstalowanych urządzeń wytwórczych.

Nazwa urządzenia Kocioł wodny Kocioł wodny Kocioł wodny Kocioł parowy Kocioł parowy Kogeneracja Gazowa ul. 17 Stycznia  Kogeneracja gazowa
Typ WR-25-M WR-25-M WR-12-M OR-10 OR-10  Caterpillar GG170-12 HE-EC-530/648-MG530-GZ
Charakterystyka i parametry zainstalowanych urządzeń
Oznaczenie urządzenia KW1 KW2 KW3 KP1 KP2  KG KG
Rodzaj otrzymywanego czynnika Gorąca woda Para technologiczna Gorąca woda, energia elektryczna
Nominalna moc elektryczna  (kWe)            999 530
Łącznie instalacja: 1529 kWe
Nominalna wydajność cieplna (MW) 17,1 29 12 6,50 6,50 1,163 0,648
   Łącznie instalacja: 71,10 MW
    Nominalna moc cieplna z kogeneracji gazowych: 1,811 MW

 

W latach 2015-2020 zrealizowano modernizację instalacji odpylania we wszystkich eksploatowanych kotłach w źródle PEC Ciechanów , przy nakładach wynoszących ok. 7 mln zł. W wyniku tych działań nastąpiła redukcja zanieczyszczeń pyłowych PM 10 o 57 % w stosunku do stanu bazowego 2015 r. Sprawność odpylania po modernizacji wynosi 98%.

Jednocześnie PEC Ciechanów na potrzeby msc. kupuje ciepło odpadowe przemysłowe w udziale ok. 11 % zapotrzebowania sieciowego.

 

 

Przesył i dystrybucja

Inteligentny system nadzoru nad siecią ciepłowniczą „smart metering”.

 

schemat systemu OCSpop

 

 

 

 


 

Wytworzone ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą o długości 61,01 km, w tym wg rodzaju i struktury na dzień 31 grudnia 2022 r.:

 

1)  Sieć parowa[2]  

                     2,023km

          3,32 %

2)  Sieć wodna

                    58,986km

          96,68 %

z tego przypada na:

   

a) sieć ciepłowniczą wysokoparametrową

                    45,455km

          77,06 %

w tym:

   

-nadziemna

                      3,258km

         7,17 %

-kanałowa

                    11,957km

         26,30 %

-preizolowana

                    30,240km

         66,53 %

b) sieć ciepłowniczą niskoparametrową

                    13,531km

         22,94 %

w tym:

   

-kanałowa

                      6,008km

         44,40 %

-preizolowana

                      7,523km

         55,60 %

    

Układ sieci ciepłowniczej jest promieniowy - schemat.

Temperatura oraz natężenie przepływu nośnika ciepła - wody gorącej - odpowiada parametrom określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych Tz/Tp - 115/60 °C[2]  Sieć parowa na odcinku o długości 1 333 m wykorzystywana jest zastępczo, jako sieć wodna wysokoparametrowa. Odbiorca pary jest właścicielem przyłącza od węzła cieplnego do ciepłowni centralnej.