Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Kogeneracja w PEC Ciechanów

SIWZ - Kogeneracja

Załączniki - Kogeneracja

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 02.10.2019 r.

Zamawiający wymaga zabudowania w obu lokalizacjach instalacji kondensacji na spalinach, w oparciu o dodatkowy wymiennik.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16.10.2019r. do godz. 13:00 bez możliwości zadawania pytań.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.10.2019r. do godz. 13:00 bez możliwości zadawania pytań.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 24.10.2019r. do godz. 13:00 bez możliwości zadawania pytań.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert i wnoszenia wadium do dnia 24.10.2019r. do godz. 14:00 bez możliwości zadawania pytań.

Aktualizacja SIWZ z Załącznikami - Ciechanów, dnia 20.09.2019 r.

II Aktualizacja SIWZ z Załącznikami - Ciechanów, dnia 08.10.2019r.

Informacja z sesji otwarcia ofert - Nr sprawy 16-2019

Unieważnienie postępowania - Kogeneracja 1 i 1,86 MWe