Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „Rozporządzenie RODO”, które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r.  spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o. o. z siedzibą
w Ciechanowie, przy ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134317, NIP 5660005265, REGON130116147, kapitał zakładowy 10.607.420,00 zł,  oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwiło jej wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie wszelkich danych osobowych osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniało wymogi Rozporządzenia RODO, a także, że nie stwierdzono w dotychczasowej historii Spółki przypadku naruszenia danych osobowych.

Pragniemy wskazać, że wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia RODO będą przesyłane indywidualnie do wszystkich osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę. Niezależnie od powyższego będąc administratorem danych osobowych informujemy, że osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 • prawo do informacji;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub
  o ograniczonym ich przetwarzaniu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyjętej przez Spółkę polityki bezpieczeństwa, zasad przetwarzania danych, zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych bardzo prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie Spółki lub poprzez  adres e  - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zarząd Spółki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel.: 661 468 496
tel.: 572 338 064
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.