Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Aktualna Taryfa

 

 1.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.36.2022.247.XVI.ARy z dnia 16 listopada 2022 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

    Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 grudnia  2022 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

                Taryfy dla ciepła

    Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

Średnia zmiana opłat w stosunku do taryfy obowiązującej do końca listopada 2022 wyrażona  jako zmiana całkowitej ceny jednostkowej  za ciepło, przesył i dystrybucję ( 128,12 zł/GJ) wynosi + 16 % , a  dla poszczególnych grup taryfowych zmianę ceny wyrażoną w % przedstawia poniższa tabela:

Grupa taryfowa

Średni wzrost ceny jednostkowej za ciepło oraz przesyła i dystrybucję w (%)

A-1

18,00%

A-2

16,00%

A-3

15,00%

Stawka za średniej opłaty jednostkowej za ciepło jest na poziomie 98,41 zł/GJ i jest niższa od 0 5,41 zł/GJ ceny maksymalnej (dla pozostałych źródeł :103,82 zł/GJ) uprawniającej PEC Ciechanów do skorzystania z rekompensaty

Zmiana ceny ciepła oraz usług przesyłu i dystrybucji wynika ze wzrostu cen paliw , uprawnień do emisji CO2 oraz wzrostu cen usłu, materiałów w związku z inflacją.

Informujemy,  że w wielu budynkach została przez Zarządców istotnie , bo o  ok. 20 % obniżona  mocy zamówiona co może mieć wpłw na komfort cieplny przy dużym spadku temperatur i powinno się odzwierciedlać w stosownym zmniejszeniu efektu podwyżki opłat wynikającego ze zmiany taryfy na ciepło . Informacja szczegółowa dostępna jest w biurze obsługi Spółki – kontakt poniżej.

Szacowany średni ważony roczny koszt ogrzewania 1m2  lokalu mieszkalnego w odniesieniu do wszystkich budynków mieszkalnych podłączonych do sieci ciepłowniczej od 01.12.2022r będzie wynosił: 54,45zł netto/m2. 

W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji na temat zużycia i kosztów ogrzewania poszczególnych obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 023 672 44 00.

   Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis podstawy zmiany taryfy na ciepło

 

Ważne

Zmiana ceny dla odbiorcy uwzględniająca obniżki VAT

Zjawisko ubóstwa energetycznego- dodatek energetyczny

 

Co wpływa na wzrost cen ciepła

Wzrosty cen/notowań EUA  jest to główny powód wzrost cen ciepła

wykres ceny CO2.jpg

Wzrosty cen gazu oraz  energii elektrycznej również mają znaczny wpływ na koszty wytwarzania energii cieplnej

 

Ceny węgla

 

 

Ceny energii elektrycznej

 

Ceny gazu ziemnego- notowania

 

 

PEC- Ciechanów Sp. z o.o. informuje, że dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 196) wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej.

tarcza.jpg

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900