Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Zmiana terminu dotyczy postępowań:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej wielowariantowej koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa o źródło rozproszone na sieci o mocy  całkowitej do 6 MWt w dwóch wybranych lokalizacjach

2.Opracowanie dokumentacji, wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa, polegającej na budowie odnawialnego źródła energii, zwanego dalej OZE - ekologicznej  kotłowni opalanej biomasą o mocy  do 5 MWt.