chwilowki

Wytwarzanie ciepła

  Źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa), eksploatowana od roku 1987, która wyposażona jest w stacjonarne urządzenia techniczne o mocy cieplnej 106,7 MW, w tym kotły przemysłowe:

  • wodne typ WR 25 – szt. 3 moc cieplna 29,075 MW -> 87,2 MW,
  • parowe typ OR 10 – szt. 3 moc cieplna 6,500 MW -> 19,5 MW wydajność pary 8-10 Mg/h

Ciepło wytwarzane jest z węgla kamiennego (miał węglowy).

Instalacja spalania paliw objęta jest systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). W następstwie spalenia węgla kamiennego o zawartości energii pierwotnej = 756 TJ[1] emisja gazu cieplarnianego wynosi 66 718 tCO.

Znaczące zmniejszenie emisji CO2 można uzyskać głównie poprzez zredukowanie zużycia węgla.

Sukcesywnie ograniczamy zużycie paliwa poprzez inwestycje w poprawę sprawności źródeł oraz ciągły monitoring procesów wytwarzania, przesyłu i dostarczania ciepła.

 

 

[1] Raport roczny do KOBiZE na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych za rok 2014.

 

Przesył i dystrybucja

Inteligentny system nadzoru nad siecią ciepłowniczą „smart metering”.

 

schemat systemu OCSpop

 

 

 

 


 

Ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą o długości 53 876 km (dynamika 100,48 %), w tym wg rodzaju i struktury na dzień 31 grudnia 2014 r.:

1)  Sieć parowa[2]       3,75 %

2)  Sieć wodna  96,25 %

z tego przypada na:

a)  sieć ciepłowniczą wysokoparametrową   88 %

w tym:

- nadziemna   8,67 %

- kanałowa 32,16 %

- preizolowana 59,17 %

b)  sieć ciepłowniczą niskoparametrową 28,12 %

w tym:

-  kanałowa     50,44 %

-  preizolowana 49,56 %

 

Układ sieci ciepłowniczej jest promieniowy - schemat.[2]  Sieć parowa na odcinku o długości 1 333 m wykorzystywana jest zastępczo, jako sieć wodna wysokoparametrowa. Odbiorca pary jest właścicielem przyłącza od węzła cieplnego do ciepłowni centralnej.