chwilowki

Fundusz norweski

  • I. FUNDUSZ NORWESKI – DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Poprzez Fundusz NorweskiNorwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016r.

  • INFORMACJA O PROJEKCIE

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o.

06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

TYTUŁ PROJEKTU

Redukcja emisji spalin poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów.

OPERATOR PROGRAMU

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A

DARCZYŃCA DOFINANSOWANIA

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

WARTOŚĆ PROJEKTU

8 086 339 zł

DOTACJA Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

1 963 950 zł (29,98 %).

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

Termin rozpoczęcia – 13 tydzień 2014r.

Termin zakończenia – 9 tydzień 2015r.

PODMIOT REALIZUJĄCY

MODERN & KOTŁY Spółka z o.o.

28-330 Wodzisław ul. Zakładowa 3

  • OPIS PROJEKTU

CEL PROJEKTU

Projekt zasadza się na modernizacji jednego kotła wodnego typ WR 25 wraz z instalacją odpylania spalin, zainstalowanego w ciepłowni centralnej (komunalnej).

Celem projektu jest dostosowanie instalacji spalania paliw w ciepłowni centralnej do obowiązujących po roku 2017 standardów emisyjnych wynikających z przepisów krajowych i Unii Europejskiej.

ZAKRES MODERNIZACJI KOTŁA WODNEGO

Kocioł wodny WR 25-M jest unowocześnioną wersją kotła wodnego WR 25, w którym w trakcie modernizacji wprowadzono zmiany konstrukcyjne pozwalające na podniesienie sprawności i niezawodności ruchowej kotła. Zmniejszy się także emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym czterokrotnie stężenie pyłu na skutek przebudowy instalacji odpylającej. Wydajność, ciśnienie ruchowe, temperatura pracy pozostaje bez zmian i jest dostosowana do instalacji technologicznej ciepłowni.

Konstrukcja kotła po modernizacji zbudowana jest podobnie jak przed modernizacją, w układzie dwuciągowym. Pierwszy ciąg stanowi wyekranowana ścianami szczelnymi komora paleniskowa. Drugi ciąg, to pęczek konwekcyjny wykonany z rur fi 38×3,6. W miejsce podgrzewacza powietrza jest zabudowany podgrzewacz wody III-go ciągu włączony w układ przepływu wody w kotle.

Armatura i rurociągi w obrębie kotła są włączone w istniejący układ rurociągów technologicznych ciepłowni.

Zastosowane zmiany po modernizacji pozwalą na bezpieczną pracę kotła z jednoczesnym podwyższeniem sprawności i niezawodności kotła oraz czterokrotnie zmniejszy się stężenie emisji pyłów do atmosfery.

REZULTAT MODERNIZACJI KOTŁA WODNEGO

Dzięki projektowi czterokrotnie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i odpowiednio gazowych do atmosfery w tym, dwutlenku węgla. Osiągnie się także wyższą sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w węglu na jednostkę wytworzonego ciepła.

Na projekcie zyskają również mieszkańcy miasta Ciechanów i jego okolic, albowiem zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co poprawi stan powietrza atmosferycznego.

  • KOORDYNATOR PROJEKTU

Mateusz Milewski                telefon + 48 23 673 78 25