chwilowki

Aktualna Taryfa

 

Aktualnie obowiązuje XII Taryfa dla ciepła, obowiązującą od 1 października 2017r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.1.5.2018.247.XIIZM.ARY z dnia 13 lutego 2018r zatwierdził zmianę XII Taryfy dla ciepła na okres do 31 marca 2019 r. Zmieniona „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2018 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.


 

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900