chwilowki

Aktualna Taryfa

Poniżej prezentujemy aktualną XI Taryfę dla ciepła, obowiązującą od 1 września 2016.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.13.11.2017.247.XII.ARy z dnia 30 sierpnia 2017 r. zatwierdził nową – XII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Zawiadamiamy, że nowa „XII Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 października 2017 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

 

 

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900